Raspberry Pi 3 B+ batean Transmission, torrent bezeroa, ta Jellyfin, ikusentzunezkoentzako plataforma/webgunea, nola prest jarri azalduko det hemen.

1

MicroSD txartelan Raspbian sistema idatzi.
Hemen deskargatu det ta MultiWriter programakin idatzi det; noski, beste ordenagailu batean sartuta txartela.

2

Txartela atera ta Raspberryan sartu. HDMIz pantaila batera konektatu, sare-kable batez sarera, teklatu bat atxiki ta behintzat 2.0 A-ko USB kargagailu batekin elikatu.
Pantailan agertzen diren konfigurazioei jarraitu, teklatu-aldaera aukeratzeko; gero, erabiltzaile-izena eta pasahitza sortu.
Sartu sudo raspi-config eta bertan,
3 Interface Options > I2 SSH gaitu, SSH bidez gailura konektatu ahal izateko.

3

Etxeko sarean IP finkoa ezartzeko, gida hau jarraitu: https://www.luisllamas.es/raspberry-pi-ip-estatica/
sudo nano /etc/dhcpcd.conf eta hau gehitu.
Adi hirugarren zenbakia 1 dela:

# Kable bidezkoa
interface eth0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8

# WiFi bidezkoa
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8

Gero sudo reboot eta ongi gorde den egiaztatzeko, ifconfig eth0 192.168.1.200 helbidea eman beharko luke.

4

SSHz konektatu: ssh erabiltzailea@192.168.1.200
Pasahitza sartu eta aurrera.

Bertan, WiFia gaituko degu.
Horretarako: sudo raspi-config eta
1 System Options > S1 Wireless LAN, eta bertan kredentzialak sartu.

SSID WiFiaren izena da

Orain WiFiak funtzionatu beharko luke, eta gainera lehen ezarritako helbidean.
Hori ikusteko: ifconfig wlan0

5

Sistema eguneratu eta beharrezkoa instalatu:
sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install docker docker-compose

6

Erabiltzailea docker taldean gehitu, gida honi jarraiki: https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/

sudo usermod -aG docker zure_erabiltzailea
sudo reboot

7

Berriz SSHz konektatu 4. urratsean azaldu bezala. Disko gogor bat muntatuko degu, deskargatutakoak eta beste datuak bertan gordetzeko.

Disko gogorrak ext4 formatuan egon behar du.

Horretarako gida honi jarraitu: https://raspberrypi-guide.github.io/filesharing/mounting-external-drive

/mnt/exdisk ordez /mnt/elements deitu diot nik.

Behin diskoa muntatuta, beharrezko karpetak sortu eta baimenak eman:

mkdir jellymission/downloads/{books,movies,music,photos,shows}
mkdir jellymission/jelly
mkdir jellymission/trans/{config,watch}
cd ..
sudo chgrp docker elements/
sudo chmod g+rwx elements/

8

Orain docker-compose bat sortuko dugu; bertan nahi ditugun programak nahi ditugun kokalekuetan jarriko ditugu, dena agindu bakar batez pizteko.
sudo nano docker-compose.yml

Eduki hau gehitu:

version: "2.1"
services:
 transmission:
  image: lscr.io/linuxserver/transmission:latest
  container_name: transmission
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Madrid
   #- TRANSMISSION_WEB_HOME=/combustion-release/ #optional
   #- USER=username #optional
   #- PASS=password #optional
   #- WHITELIST=iplist #optional
   #- PEERPORT=peerport #optional
   #- HOST_WHITELIST=dnsname list #optional
  volumes:
   - /mnt/elements/jellymission/trans/config:/config
   - /mnt/elements/jellymission/downloads:/downloads
   - /mnt/elements/jellymission/trans/watch:/watch
  ports:
   - 9091:9091
   - 51413:51413
   - 51413:51413/udp
  restart: unless-stopped
 jellyfin:
  image: lscr.io/linuxserver/jellyfin:latest
  container_name: jellyfin
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Madrid
   #- JELLYFIN_PublishedServerUrl=192.168.0.5 #optional
  volumes:
   - /mnt/elements/jellymission/jelly:/config
   - /mnt/elements/jellymission/downloads/shows:/shows
   - /mnt/elements/jellymission/downloads/movies:/movies
   - /mnt/elements/jellymission/downloads/music:/music
   - /mnt/elements/jellymission/downloads/books:/books
   - /mnt/elements/jellymission/downloads/photos:/photos
  ports:
   - 8096:8096
   - 8920:8920 #optional
   - 7359:7359/udp #optional
   - 1900:1900/udp #optional
  restart: unless-stopped

Orain docker-a martxan jarri: docker-compose up -d

Et voilà!

Hemendik aurrera web bidez konfiguratzea da kontua