• 1 Post
  • 1 Comment
Joined 1M ago
cakeCake day: Jan 22, 2021

help-circlerss

OCRmyPDF erabili izan dut (Linuxen), eta pozik. Programa bera instalatzeaz gain, tesseract hizkuntza paketeak instalatu behar dira (adb. tesseract-ocr-eus). Maiz pdfaren tamaina murriztea ere lortzen da.


Ez dakit eskubide digitalen behatokirik ote dagoen. Kasu zehatz bat salatu nahi dut, ea hemengo norbaiti otutzen zaion nora jo. ā€¦